Solārija apmeklētāja karte

Detalizēti Solārija apmeklētāja karte ar pareizas sauļošanās noteikumiem un solāriju pakalpojuma izmantošanas uzskaiti (10 reizēm).
Karte atbilst MK noteikumu Nr. 834 prasībām.
Cena: 0,12 €
Apraksts

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.834, kas regulē solāriju sniegtos pakalpojumus un to uzraudzības kārtību

(„Noteikumi par kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas un nekaitīguma prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību),

solārija personāls pirms pakalpojuma sniegšanas izsniedz patērētājam apmeklējumu uzskaites karti, kurā norādīts patērētāja vārds, uzvārds,

apmeklējuma datums un laiks, kā arī norādīta informācija par UV starojuma radītajiem riskiem veselībai un pakalpojuma saņemšanas nosacījumi.